Dilatace materiálu

Jinými slovy se jedná o rozšíření, roztažení či zvětšení materiálu. Plasty zejména v letních měsících dilatují, při montáži je s tím tedy nutné počítat.

Proto doporučujeme držte se vždy montážních manuálů, v kterých je popsáno, jak přesně např. polykarbonátové desky ukotvit apod...

Nažádoucí je např. kotvení desek pomocí sklenářských tmelů apod... Značná tepelná dilatace desek způsobí odtržení tmelu a uvolnění desky + riziko chemického poškození desek vlastním tmelem. Vzhledem k obrovské tepelné roztažnosti polykarbonátových desek nebo plexiskla je nutné zachovávat při montáži dilatační mezery (3 - 3,5 mm na každý délkový metr).


Dilatace polykarbonátu

Jak vypočítáme dilataci polykarbonátu?

1) Důležité je zapamatovat si (změřit) teplotu prostředí v době instalace desky.

2) Např. instalujete desku o délce 2 metry v době, kdy má okolní prostředí 20°C a zajímá nás o kolik bude deska dilatovat, když se teplota zvýší o 2°C.

3) Použijeme vzorec 0,067 mm (hodnota, o kterou se PC rozpíná) x počet stupňů x počet metrů = počet milimetrů, o které deska dilatuje. Pokud dosadíme hodnoty z bodu 2), tak získáme vzorec 0,067 x 2 x 2 = 0,268 mm.


Dilatace plexiskla

Výpočet je úplně stejný jako u polykarbonátu, jenom dosadíte hodnotu 0,07 mm (hodnota, o kterou se rozpíná plexisklo).

Nicméně v běžné praxi (u většiny případů) nemusíte takto dilataci vypočítávat (jak u polykarbonátu, tak i u plexiskla), je naprosto dostačující pokud zachováte při montáži dilatační mezery (3 - 3,5 mm na každý délkový metr) - viz výše.

 

Polykarbonátové desky