Koeficient prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla charakterizuje tepelně izolační schopnost konstrukce či v našem případě materiálu. 

Označuje písmenem U (někdy bývá označen i písmenem K, jedná se o jeho starší označení, hodnoty však zůstávají stejné) a udává se v jednotkách W/(m2K).

Tyto jednotky udávají množství tepla ve watech vyměného za 1 sekundu skz 1m2 plochy materiálu.

V praxi to například pro skleníky a zimní zahrady znamená, že čím je tento koeficient nižší hodnotu U (K), tím je izolace lepší. 

Teplo, které skleník přes den vstřebá nebo nabere, se uvnitř něj tedy udrží déle.

Pro lepší představu uvádíme koeficinety některých materiálů:

Jednoduché sklo   5,8 W/m2K
Dvojité běžné zasklení   2,7 - 3 W/m2K
Izolační dvojsklo  0,9 - 1,2 W/m2K