Plošná hmotnost

Veličina, která udává hmotnost materiálu na metr čtvereční (kg/m2).

Tento parametr je důležitý pro výpočet zatížení konstrukce při plném osazení zvoleným materiálem.

Běžně se používá v textilním nebo papírenském průmyslu. 

V našich technických listech je pro lepší porozumění tento údaj vyjádřen jako měrná hmotnost desek.