Polykarbonát

Polykarbonáty patří mezi termoplastické polymery čili termoplasty. Snadno se zpracovávají např. vstřikováním nebo lisováním za tepla. Mají dobrou tepelnou odolnost, odolnost proti nárazu a dobré optické vlastnosti. Patří proto mezi komoditní plasty.

Název polykarbonátů je odvozený od funkčních karbonátových (uhličitanových) skupin (-O-(C=O)-O-), které v jejich řetězci spojují monomerní jednotky.

Syntéza polykarbonátu

Syntéza polykarbonátu

Polykarbonát se používá např. jako materiál pro výrobu domácího i laboratorního nádobí, elektronických přístrojů, displejů, osvětlení apod. Je také základním materiálem pro výrobu kompaktních disků. Rovněž skla ochranných brýlí, zejména vojenských s balistickou odolností jsou převážně vyrobena z polykarbonátu.

Informace byly čerpány ze stránek Wikipedia.cz.

 

Polykarbonátové desky

V běžné praxi se setkáváme zejména s polykarbonátovými deskami. Tyto desky jsou plastové pláty vyrobené z polykarbonátu. Využívají se zejména ve stavebnictví a zahradním průmyslu. Mezi konkrétní produkty vyrobené z polykarbonátových desek patří skleníky nebo zahradní přístřešky, zastřešení garážových stání apod… Dle potřeby se vyrábějí v různých tloušťkách. 

Životnost polykarbonátu v průmyslovém a zahradním využití je 20 až 35 let. Díky filtru, který obsahují, jsou odolné vůči slunečním paprskům a UV záření.

Informace byly čerpány ze stránek Wikipedia.cz.

Komůrkový polykarbonát