Termoplast

Termoplast je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až tekutý a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně. Opakem termoplastů jsou reaktoplasty (termosety), např. bakelit, vulkanizovaný kaučuk – pryž, guma, které po termickém vytvrzení již nelze zpracovávat teplem.

Termoplasty jsou polymery složené z lineárních makromolekul s dlouhým řetězcem. Řetězce jsou drženy u sebe pouze mezimolekulárními interakcemi (van der Waalsovými silami, vodíkovými můstky, interakcemi dipól-dipól). Pokud termoplast zahřejeme, tyto interakce slábnou a polymer měkne.

Termoplasty jsou v širokém rozsahu teplot viskózní kapaliny. Přesnou teplotu tání nelze určit, protože se polymer skládá z makromolekul různé délky. Teplotní rozsah tání běžných termoplastů se pohybuje mezi 100°C a 130°C. Díky tomu patří termoplasty k dobře zpracovatelným materiálům, protože je lze snadno odlévat nebo lisovat.

Informace byly čerpány ze stránek Wikipedia.cz.

 

Plexisklo