Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

  • Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na jeho náklady) na adresu Prodávajícího.
  • Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě, kontaktujte nás na našem telefonním čísle 731 481 111 nebo emailu: info@polykarbonat-expert.cz. Poskytneme Vám asistenci, aby Vaše odstoupení proběhlo v pořádku.
  • V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku nutnou k navrácení do původního a kompletního stavu.
  • Pokud je zboží kompletní a nepoškozené, firmy vrací cenu zboží + dopravného (celková cena včetně dopravy při uzavření kupní smlouvy) na bankovní účet kupujícího (po předchozí domluvě).

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

  • Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případě, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího; kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává; v případě zjevné chyby v ceně zboží (překlep, softwarová chyba, apod...).