Polykarbonát > Zpracování desek vrtáním

Zpracování desek vrtáním

Před započetím samotné montáže dodaných desek jakéhokoliv typu, je důležité být připraven na jejich správné zpracování a znát všechny možnosti a záludnosti jejich opracování.

Komůrkové polykarbonátové desky:

 • Pokud uchycujete komůrkový polykarbonát pomocí krycích lišt, není nutné tento materiál vrtat.
 • V případě, že je vrtání nezbytné, doporučujeme použít elektrickou vrtačku nebo klasickou ruční vrtačku s vrtákem na kov. Desky podložte v místě vrtání a minimální vzdálenost od okraje desky a vrtaného otvoru musí být 40 mm.
 • Počítejte také s dilatací materiálu, kdy musí být zachovány požadavky na tuto rozpínavost. Vrtané otvory tedy vytvářejte tak, aby byly ve směru každého možného dilatačního větší o 3 mm na každý délkový metr desky.
 • Při použití případných šroubů a vrutů musí být vždy předvrtané otvory, jinak dochází vlivem dilatačního pnutí k prasknutí desky v oblasti šroubu a tyto praskliny se pak mohou dále šířit.
 • Materiál nikdy nepřibíjejte hřebíky, taktéž se jej nepokoušejte napřímo provrtávat vruty nebo samořeznými šrouby. 

Vlnité sklolaminátové desky, vlnité a ploché role ze sklolaminátu:

 • K vrtání sklolaminátu můžete použít elektrickou dílenskou vrtačku nebo ruční vrtačku. Při použití úplně nového vrtáku jej doporučuje mírně otupit pilníkem, je také možné obrátit směr otáček vrtačky.
 • Také tento materiál musí být u vrtání řádně uchycen a místo vrtaného otvoru být podloženo.
 • Dodržte také minimální vzdálenost otvoru od kraje desky, která je 50 mm.
 • Nezapomínejte, že i sklolaminát je nutné při použití vrutů nebo šroubů vždy předvrtat a dbejte na také na dilataci materiálu. Otvory tak vrtejte s větším průměrem, aby při následném rozpínání desek nedošlo k jejich popraskání: 
  • Desky / role v délce 2,5 nebo 3 m - průměr otvoru větší o 2 mm než je průměr šroubu, tj. u vrutu 4 mm je průměr díry 6 mm
  • Desky / role v délce 4 m - průměr otvoru větší o 3 mm než je průměr šroubu, tj. u vrutu 4 mm je průměr díry 7 mm
  • Desky / role v délce 6 m - průměr otvoru větší o 4 mm než je průměr šroubu, tj. u vrutu 4 mm je průměr díry 8 mm
 • Desky a role nikdy nepřibíjejte hřebíky, ani přímo neprošroubovávejte vruty a samořeznými šrouby.

Vlnité a trapézové polykarbonátové desky Hobby:

 • Výše zmíněné rady a doporučení jsou platné i pro tento typ desek.
 • Předvrtané otvory mají být opět umístěny od okraje desky minimálně 50 mm, nezapomeňte na rozpínavost materiálu a vrtané otvory tak připravte o něco málo větší:
  • Desky / role v délce 2,5 nebo 3 m - průměr otvoru větší o 2 mm než je průměr šroubu, tj. u vrutu 4 mm je průměr díry 6 mm
  • Desky / role v délce 4 m - průměr otvoru větší o 3 mm než je průměr šroubu, tj. u vrutu 4 mm je průměr díry 7 mm
  • Desky / role v délce 6 m - průměr otvoru větší o 4 mm než je průměr šroubu, tj. u vrutu 4 mm je průměr díry 8 mm

Vrtání

NASTAVENí COOKIES

KROFTAS Czech s.r.o., Waltrova 1216/31, Plzeň, 318 00, ČESKÁ REPUBLIKA, email info@polykarbonat-expert.cz

KROFTAS CZECH s.r.o.
Kliknutím na Souhlasím se vším budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické i marketingové - dokážeme vám tak umožnit pohodlné používání webu, měřit funkčnost našeho webu i vás cílit reklamou. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na tlačítko "Podrobné nastavení"